Bieg Piwny - Formularz

Serdecznie zapraszamy do udziału w biegu piwnym. Jeśli są Państwo zainteresowani ofertę uczestnictwa w naszej konkurencji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego otrzymaniu zostaną Państwo zapisani na bieg piwny, który będzie odbywał się w Expo Mazury S.A. podczas wydarzenia Browariada dnia 20.08.2017r. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem swojej osoby do Biegu Piwnego. Warunkiem przystąpienia do biegu jest wypełnienie oraz podpisanie załączników i przesłanie ich na adres: Monika.Iszoro@expomazury.pl w temacie wpisując „Bieg Piwny – Browariada”, lub dostarczenie ich osobiście do Expo Mazury S.A. ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, najpóźniej do 20.08.2017 godzina 13:30.

 

Regulamin Biegu Piwnego
Załącznik nr.1
Załącznik nr.2
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 55, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513712, NIP 839-27-67-573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł opłacony w całości, informacji handlowych na wskazany w niniejszym formularzu adres email, zgodnie z ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.